Garantia Produselor

Garanția comerciala este de 6 luni de zile de la data achiziționării produselor cu obligativitatea de a păstra factura de achiziție, dovada plații, respectiv instrucțiunile de utilizare primite în momentul achiziției. Drepturile consumatorului sunt respectate în conformitate cu Legea nr. 449/2003, OG 21/1992 și cu Legea nr. 296/2004. Prin garanția acordata nu sunt afectate drepturile consumatorului prevazute de legislația în vigoare. Expedierea produselor la furnizor se va face pe cheltuiala cumpărătorului. Dacă SC GLONOS MULTICOM SRL nu poate înlocui produsul cu unul conform, va restitui contravaloarea produsului în cel mult 30 de zile de la data returnării.

Garanția nu se acorda produselor folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curățate prin metode improprii sau cu substanțe neadecvate. Garanția nu acoperă uzura normala a produsului, tăieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor parți componente în urma expunerii la soare sau la o alta sursa puternica de căldură sau în urma contactului cu apa, vopsirea produsului de către client, deteriorări ale produsului în urma unor calamitați, ruperea sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea în condiții de umiditate, curățarea cu substanțe neadecvate;

•      Spargerea, zgârierea și ciobirea produselor din sticla, materiale casante, oglinda, fete uși și etajere;

•      Folosirea produsului în regim industrial, în locuri publice sau în scopuri profesionale fără acordul scris al administratorului SC GLONOS MULTICOM SRL.

  •  Intervenția, repararea sau modificarea produsului (debitare, găurire, vopsire, lipirea altor repere, etc).

Pentru orice informații suplimentare nu ezita sa ne contactezi: Tel: 0758-105-878, Email: contact@mobilastudio10.ro.

Garantarea calității și conformității serviciilor oferite de www.mobilastudio10.ro prin SC GLONOS MULTICOM SRL, acordarea garanțiilor și returnarea produselor se realizează în conformitatea cu legislația specifica în domeniu, respectiv: OG 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, republicata cu modificările anterioare, OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicata (2), cu modificările și completările ulterioare, Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare, Lege 365 /2002 privind comerțul electronic, republicata, HG 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002 privind comerțul electronic, Lege nr. 363/2007 din 21/12/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementarilor cu legislația europeana privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare, Lege 193 din 06/11/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate intre comercianți și consumatori, republicata (r2), cu modificările ulterioare, Ordin nr. 72 din 11/03/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor, Legea 455/2001 privind semnătura electronica, Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Regulament 6/2006 emis de BNR, privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plata electronica și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente, asa cum se precizează pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în România www.anpcnet.ro.

0